Del Terreno, és una marca que salvaguarda i dona vida, de d’una visió moderna i divertida a totes n’estes paraules, 
frases fetes i dites populars de les Terres de l’ebre que mos donen identitat com territori Ebrenc.

 www.delterreno.cat

Botiga online

Fes-mos l’ancomanda de la teua samarreta abans del dia 1 de cada mes,
i te l’allarguem abans del dia 30! Pega vistasso!

www.delterreno.cat/ancomandes

Vols ser una botiga #delterreno?

 

Vols ser un punt de venda oficial de samarretes #delterreno?
Ascriu-mos a: info@delterreno.cat